Hizmetlerimiz

Yetki Belgesi;


· Dilekçe ile talep edilir;
· 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
· Türk Ticaret Kanunu’nun 37/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
· Harca tabidir;
· Müracaat yeri KUTO Ticaret Sicil Memurluğudur.