Hizmetlerimiz

T.C.TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2010 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU Değerli satıcı; 

Kurumumuz tarafından 2003 – 2009 yılları arasında düzenlenen ve  halen geçerliliğini korumakta olan TAPDK satış  belgeleri için 04 – 29 Ocak 2010 tarihleri arasında 2010 yılı süre uzatım işlemi yaptırılması gerekmektedir.

 

Kurumdan belge almış satıcıların 2010 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri ile tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış faaliyetleri esnasında uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan açıklama yazıları her bir satıcının satış yeri adresine gönderilmiştir.

 

Bilindiği üzere, Ocak 2011 ayı zarfında süre uzatım işlemi yaptırılmayan satış belgeleri; 01.02.2010 tarihi itibariyle askıya alınacak, belgenin askıda olduğu dönemde tütün mamulü ve/veya alkollü içki tedarik edilmesi veya satışa sunulması mevzuata aykırılık oluşturacak ve Nisan ayı sonuna kadar işlem yaptırılmaması halinde doğrudan iptal edilecektir.

 

Bu itibarla, yürürlükteki mevzuatta yer alan yaptırımlara maruz kalmanızdan doğabilecek mağduriyetin oluşmaması için, 2010 yılı süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okuduktan sonra ve açıklamalar  doğrultusunda gerçekleştirmenizi önemle rica ederiz.

 

I- Kurumumuz tarafından 2010 yılı için belirlenen ve sayfanın altında belirtilen işlem bedelini, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” vasıtası ile, havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numaranızı beyan ederek Kurum hesabına yatırınız. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi yada kuruma yetki verilmemiş olup, ödemelerinizi mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştiriniz.

 

TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşleminizin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memuru “tahsilatın mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği” konusunda uyarınız.

 Süre uzatım işlemi bedelini kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla yada Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numaranızı veya vergi numaranızı beyan ederek ödemeyiniz. Aksi taktirde işlem bedelini Kurum hesabına yatırmış olsanız dahi mevcut belgeniz iptal duruma düşecektir. 

II- İşyeri adresinize gönderilen bilgilendirme yazısında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra üyesi bulunduğunuz meslek odasından temin edeceğiniz üyelik yazısını forma ekleyiniz ve gönderi zarfının üzerine “SÜRE UZATIM İŞLEMİ BAŞVURUSU” yazdıktan sonra ilinizdeki Yetkili Odaya teslim ediniz veya posta yoluyla “PK:37 Emek / ANKARA” adresine gönderiniz. Banka dekontlarının sizde kalması gerekmekte olup, gönderilmemesini rica ederiz.

 

  Kurumumuz adına satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş olan odaların listesini internet (www.tapdk.gov.tr) sitemizin ana sayfasında bulabilirsiniz.                          

 

Söz konusu posta kutusu (PK. 37 Emek /Ankara) yalnızca satıcıların süre uzatım işlemi başvuru evrakını gönderebilmelerini sağlamak üzere tahsis edilmiş olup, diğer başvurularınız için Kurumun resmi yazışma adresini kullanmanız gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesinden doğabilecek sorumluluk tamamen göndericiye aittir.

 III- Belirlenen süre zarfında süre uzatım işlemini usulüne uygun olarak tamamlamanız halinde, adınıza yeni bir belge düzenlenmesine yada belgenizin üzerine belirleyici bir işaret eklenmesine gerek kalmaksızın geçerliliğini koruyacağını göz önünde bulundurarak mevcut belgenizi muhafaza ediniz.          2010 yılında düzenlenecek yeni satış belgeleri ile 2003-2009 yılları arasında düzenlenen satış belgelerinin süre uzatım işlemleri için tahsil edilecek bedeller Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan ve 31.12.2009 tarihli, 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.12.2009 tarihli, 5134 sayılı Karar ile belirlenmiş olup, söz konusu bedeller aşağıda belirtilmiştir.  ÖRNEK SÜRE UZATIM İŞLEMİ BAŞVURU FORMU_________________________________________________________________________________ 

TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA

 Adıma düzenlenmiş bulunan ……………………… sicil numaralı satış belgesi için belirlemiş olduğunuz 2010 yılı süre uzatım işlemi bedelini Ziraat Bankasında kullanıma açılmış bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat ekranının Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden Kurumunuz hesabına yatırmış bulunmaktayım.Üyesi bulunduğum meslek odasından aldığım üyelik yazısı ilişikte olup, işyeri ve ikamet adresime ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.Süre uzatım işleminin yapılması konusunda gereğini arz ederim. (…./…./2010)                                                                                                                                Ad, soyad, imza İşyeri adresi      :……………………………………………………………………………………………………… İkamet adresi    :……………………………………………………………………………………………………… Kurum hesabına yatırılan süre uzatım işlem bedeline ilişkin dekont bilgileri: Şube Kodu       : ___________ Dekont No       : F__________ Dekont Tarihi   :  ___________ Bedel (TL)       :  ___________  Notlar:* Lütfen bu formu doldurduktan sonra kayıtlı olduğunuz meslek odasından alacağınız üyelik yazısını ekleyerek ilinizde faaliyet gösteren Yetkili Odaya teslim ediniz veya “PK. 37 Emek / ANKARA” adresine posta yoluyla gönderiniz.  * Kurum hesabına yatırmış olduğunuz süre uzatım işlem bedeline ilişkin dekont sizde kalacaktır, lütfen yetkili Odaya teslim etmeyiniz veya Kuruma göndermeyiniz.* Bu formun gönderilmesi, adres değişikliğinden dolayı yetkili Odaya bildirim yapılması ve belgenin üzerindeki adresin  değiştirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.* Süre uzatım işlemi evrakı gönderimi dışındaki başvuruların Kurumun resmi yazışma adresine gönderilmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek sorumluluk tamamen göndericiye ait olacaktır.