Hizmetlerimiz

T.C.TÜTÜN ve ALKOL P─░YASASI DÜZENLEME KURUMU 2010 YILI SATI┼× BELGES─░ SÜRE UZATIM ─░┼×LEMLER─░NE ─░L─░┼×K─░N DUYURU De─čerli sat─▒c─▒; 

Kurumumuz taraf─▒ndan 2003 – 2009 y─▒llar─▒ aras─▒nda düzenlenen ve  halen geçerlili─čini korumakta olan TAPDK sat─▒┼č  belgeleri için 04 – 29 Ocak 2010 tarihleri aras─▒nda 2010 y─▒l─▒ süre uzat─▒m i┼člemi yapt─▒r─▒lmas─▒ gerekmektedir.

 

Kurumdan belge alm─▒┼č sat─▒c─▒lar─▒n 2010 y─▒l─▒ sat─▒┼č belgesi süre uzat─▒m i┼člemleri ile tütün mamulü ve/veya alkollü içki sat─▒┼č faaliyetleri esnas─▒nda uymalar─▒ gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelerini sa─člamak amac─▒yla haz─▒rlanan aç─▒klama yaz─▒lar─▒ her bir sat─▒c─▒n─▒n sat─▒┼č yeri adresine gönderilmi┼čtir.

 

Bilindi─či üzere, Ocak 2011 ay─▒ zarf─▒nda süre uzat─▒m i┼člemi yapt─▒r─▒lmayan sat─▒┼č belgeleri; 01.02.2010 tarihi itibariyle ask─▒ya al─▒nacak, belgenin ask─▒da oldu─ču dönemde tütün mamulü ve/veya alkollü içki tedarik edilmesi veya sat─▒┼ča sunulmas─▒ mevzuata ayk─▒r─▒l─▒k olu┼čturacak ve Nisan ay─▒ sonuna kadar i┼člem yapt─▒r─▒lmamas─▒ halinde do─črudan iptal edilecektir.

 

Bu itibarla, yürürlükteki mevzuatta yer alan yapt─▒r─▒mlara maruz kalman─▒zdan do─čabilecek ma─čduriyetin olu┼čmamas─▒ için, 2010 y─▒l─▒ süre uzat─▒m i┼člemini a┼ča─č─▒da yer alan aç─▒klamalar─▒ dikkatle okuduktan sonra ve aç─▒klamalar  do─črultusunda gerçekle┼čtirmenizi önemle rica ederiz.

 

I- Kurumumuz taraf─▒ndan 2010 y─▒l─▒ için belirlenen ve sayfan─▒n alt─▒nda belirtilen i┼člem bedelini, Ziraat Bankas─▒ ┼čubelerinde kullan─▒ma aç─▒lm─▒┼č bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekran─▒” vas─▒tas─▒ ile, havale ücreti vs. isimler alt─▒nda herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numaran─▒z─▒ beyan ederek Kurum hesab─▒na yat─▒r─▒n─▒z. ─░┼člem bedellerinin tahsilat─▒ konusunda hiçbir ki┼či yada kuruma yetki verilmemi┼č olup, ödemelerinizi mutlak surette Ziraat Bankas─▒ ┼čubeleri kanal─▒yla gerçekle┼čtiriniz.

 

TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekran─▒nda “Yeni Ba┼čvuru” ve “Süre Uzat─▒m ─░┼člemi” olmak üzere 2 farkl─▒ tahsilat seçene─či yer almaktad─▒r. ─░┼čleminizin do─čru bir ┼čekilde sonland─▒r─▒labilmesi için Bankada görevli memuru “tahsilat─▒n mutlak surette Süre Uzat─▒m ─░┼člemi seçene─činden yap─▒lmas─▒ gerekti─či” konusunda uyar─▒n─▒z.

 Süre uzat─▒m i┼člemi bedelini kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla yada Ziraat Bankas─▒ ┼čubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekran─▒n─▒n yeni ba┼čvuru bölümünden, di─čer bir de─či┼čle TC kimlik numaran─▒z─▒ veya vergi numaran─▒z─▒ beyan ederek ödemeyiniz. Aksi taktirde i┼člem bedelini Kurum hesab─▒na yat─▒rm─▒┼č olsan─▒z dahi mevcut belgeniz iptal duruma dü┼čecektir. 

II- ─░┼čyeri adresinize gönderilen bilgilendirme yaz─▒s─▒nda yer alan ba┼čvuru formunu doldurduktan sonra üyesi bulundu─čunuz meslek odas─▒ndan temin edece─činiz üyelik yaz─▒s─▒n─▒ forma ekleyiniz ve gönderi zarf─▒n─▒n üzerine “SÜRE UZATIM ─░┼×LEM─░ BA┼×VURUSU” yazd─▒ktan sonra ilinizdeki Yetkili Odaya teslim ediniz veya posta yoluyla “PK:37 Emek / ANKARA” adresine gönderiniz. Banka dekontlar─▒n─▒n sizde kalmas─▒ gerekmekte olup, gönderilmemesini rica ederiz.

 

  Kurumumuz ad─▒na sat─▒┼č belgesi i┼člemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmi┼č olan odalar─▒n listesini internet (www.tapdk.gov.tr) sitemizin ana sayfas─▒nda bulabilirsiniz.                          

 

Söz konusu posta kutusu (PK. 37 Emek /Ankara) yaln─▒zca sat─▒c─▒lar─▒n süre uzat─▒m i┼člemi ba┼čvuru evrak─▒n─▒ gönderebilmelerini sa─člamak üzere tahsis edilmi┼č olup, di─čer ba┼čvurular─▒n─▒z için Kurumun resmi yaz─▒┼čma adresini kullanman─▒z gerekmektedir. Bu hususa riayet edilmemesinden do─čabilecek sorumluluk tamamen göndericiye aittir.

 III- Belirlenen süre zarf─▒nda süre uzat─▒m i┼člemini usulüne uygun olarak tamamlaman─▒z halinde, ad─▒n─▒za yeni bir belge düzenlenmesine yada belgenizin üzerine belirleyici bir i┼čaret eklenmesine gerek kalmaks─▒z─▒n geçerlili─čini koruyaca─č─▒n─▒ göz önünde bulundurarak mevcut belgenizi muhafaza ediniz.          2010 y─▒l─▒nda düzenlenecek yeni sat─▒┼č belgeleri ile 2003-2009 y─▒llar─▒ aras─▒nda düzenlenen sat─▒┼č belgelerinin süre uzat─▒m i┼člemleri için tahsil edilecek bedeller Tütün ve Alkol Piyasas─▒ Düzenleme Kurulu taraf─▒ndan al─▒nan ve 31.12.2009 tarihli, 27449 say─▒l─▒ Resmi Gazetede yay─▒mlanan 09.12.2009 tarihli, 5134 say─▒l─▒ Karar ile belirlenmi┼č olup, söz konusu bedeller a┼ča─č─▒da belirtilmi┼čtir.  ÖRNEK SÜRE UZATIM ─░┼×LEM─░ BA┼×VURU FORMU_________________________________________________________________________________ 

TÜTÜN ve ALKOL P─░YASASI DÜZENLEME KURUMUNA

 Ad─▒ma düzenlenmi┼č bulunan ……………………… sicil numaral─▒ sat─▒┼č belgesi için belirlemi┼č oldu─čunuz 2010 y─▒l─▒ süre uzat─▒m i┼člemi bedelini Ziraat Bankas─▒nda kullan─▒ma aç─▒lm─▒┼č bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat ekran─▒n─▒n Süre Uzat─▒m ─░┼člemi seçene─činden Kurumunuz hesab─▒na yat─▒rm─▒┼č bulunmaktay─▒m.Üyesi bulundu─čum meslek odas─▒ndan ald─▒─č─▒m üyelik yaz─▒s─▒ ili┼čikte olup, i┼čyeri ve ikamet adresime ili┼čkin bilgiler a┼ča─č─▒daki gibidir.Süre uzat─▒m i┼čleminin yap─▒lmas─▒ konusunda gere─čini arz ederim. (…./…./2010)                                                                                                                                Ad, soyad, imza ─░┼čyeri adresi      :……………………………………………………………………………………………………… ─░kamet adresi    :……………………………………………………………………………………………………… Kurum hesab─▒na yat─▒r─▒lan süre uzat─▒m i┼člem bedeline ili┼čkin dekont bilgileri: ┼×ube Kodu       : ___________ Dekont No       : F__________ Dekont Tarihi   :  ___________ Bedel (TL)       :  ___________  Notlar:* Lütfen bu formu doldurduktan sonra kay─▒tl─▒ oldu─čunuz meslek odas─▒ndan alaca─č─▒n─▒z üyelik yaz─▒s─▒n─▒ ekleyerek ilinizde faaliyet gösteren Yetkili Odaya teslim ediniz veya “PK. 37 Emek / ANKARA” adresine posta yoluyla gönderiniz.  * Kurum hesab─▒na yat─▒rm─▒┼č oldu─čunuz süre uzat─▒m i┼člem bedeline ili┼čkin dekont sizde kalacakt─▒r, lütfen yetkili Odaya teslim etmeyiniz veya Kuruma göndermeyiniz.* Bu formun gönderilmesi, adres de─či┼čikli─činden dolay─▒ yetkili Odaya bildirim yap─▒lmas─▒ ve belgenin üzerindeki adresin  de─či┼čtirilmesi zorunlulu─čunu ortadan kald─▒rmaz.* Süre uzat─▒m i┼člemi evrak─▒ gönderimi d─▒┼č─▒ndaki ba┼čvurular─▒n Kurumun resmi yaz─▒┼čma adresine gönderilmesi zorunludur. Aksi halde do─čabilecek sorumluluk tamamen göndericiye ait olacakt─▒r.
    á á