KURUMSAL

KU┼×ADASI T─░CARET ODASI TAR─░H─░

Ku┼čadas─▒'nda da Ticaret Odas─▒n─▒n kurulu┼ču,Türkiye'de ki benzer ilklerinin tarihi ile ayni zamana rastlamaktad─▒r. Biz daha 1880 y─▒l─▒nda Ku┼čadas─▒'nda Ziraat ve Ticaret Cemiyetinin var oldu─čunu biliyoruz. Reis Hasan Tahsin Bey,azalar Mehmet Salim Efendi, ─░brahim A─ča ve Yorgi A─ča idi. 1884'de Ziraat ve Ticaret Cemiyeti'nin Reis'i Ali Bey, azalar─▒; Ali Efendi, Süleyman A─ča, Yenako Efendi, Menolaki Efendi, Arakel Efendi idi. 1899 y─▒l─▒nda mevcut cemiyetin Ziraat ve Ticaret Odas─▒ ad─▒n─▒ ald─▒─č─▒n─▒ Ayd─▒n ─░li Salname'lerinden ö─črenmekteyiz. Bu dönemde Reis Hasan Bey (Mütemayiz) ,azalar; Hac─▒ ─░brahim A─ča, Yenako Efendi, Yorgaki Efendi idi.1901 Reis Mustafa Efendi, azalar; Hasan Efendi, Hüsnü Efendi, Kaz─▒m Efendi, Estelyo Efendi idi. Genellikle Ticaret ve Ziraat Odas─▒ ba┼čkan─▒ ziraat ile u─čra┼čan Müslüman Türklerden, azalar─▒ ise ticaret ile aktif olarak u─čra┼čan Rum ve Yahudilerden ve seçilmekte idi. Bu durum ülke genelinde oldu─ču gibi Ku┼čadas─▒'nda da ticaretin a─č─▒rl─▒kl─▒ olarak Yahudi ve Rumlar taraf─▒ndan yap─▒ld─▒─č─▒, ziraat─▒n ise Müslüman Türklerin tekelinde oldu─čunun göstergesi idi.

Kurtulu┼č sava┼č─▒ndan sonra ticaret ile u─čra┼čan Rum, Ermeni ve Yahudilerin bölgeyi terk etmesi üzerine, pek çok kurum gibi Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ da kapand─▒.

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde Ticaret odalar─▒n─▒n örgütsel geli┼čimi 25 Eylül 1925 tarih ve 655 say─▒l─▒ Ticaret ve Sanayii Odalar─▒ yasas─▒ ile yeniden sa─članm─▒┼čt─▒r. Bu yeni düzenleme sonras─▒nda 1926 y─▒l─▒nda Ku┼čadas─▒ ticaret odas─▒n─▒n yeniden faaliyete geçti.

1929 y─▒l─▒nda Ege bölgesinde 51 ticaret odas─▒ ve 6 Borsa mevcuttu. Bu odalardan 11'i ─░zmir'de, 10'u Manisa'da, 9'u Bal─▒kesir'de, 7'si Denizli'de, 6's─▒ Ayd─▒n'da, 3'ü Kütahya'da, 1'i Burdur'da faaliyet gösteriyordu.

Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ temsilcileri Cumhuriyetin kurulu┼č y─▒llar─▒nda bölgelerinde yap─▒lan tüm toplant─▒lara kat─▒larak yöre iktisadi hayat─▒n─▒n geli┼čmesine katk─▒ sa─člam─▒┼člard─▒r. 1929 y─▒l─▒nda ─░zmir'de yap─▒lan Bölgenin Ticari ve iktisadi durumunun de─čerlendirildi─či toplant─▒ya Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒ Ba┼čkan─▒ Ahmet Hamdi Bey ba┼čkanl─▒─č─▒ndan kat─▒lan Ku┼čadas─▒ ticaret odas─▒ heyetinin vermi┼č oldu─ču rapordan Ku┼čadas─▒'n─▒n o günlerdeki iktisadi durumu hakk─▒nda bilgi sahibi oluyoruz.

25 May─▒s 1929 günü toplanan ─░zmir Bölgesi Ticaret odalar─▒ toplant─▒s─▒nda, bugün dahi hala ilkokullar─▒m─▒zda kutlanmakta olan "Yerli Mal─▒" kullan─▒lmas─▒n─▒ teklif eden heyetin içinde bir Ku┼čadal─▒ hem┼čehrimiz Ticaret Odas─▒ ba┼čkan─▒ Ahmet Hamdi Bey'in de olmas─▒ bizi gururland─▒rmaktad─▒r.

1929 y─▒l─▒nda Ticaret odas─▒n─▒n 5 s─▒n─▒fta toplad─▒─č─▒ üyelerinin say─▒s─▒ 115'tir. 1926 y─▒l─▒nda kurulan ticaret odas─▒nda toplam 115 üye mevcut idi. Bu üyelerin ba─čl─▒ oldu─ču dereceler ise ┼čöyle idi:

Üye S─▒n─▒flar─▒ Üye Say─▒s─▒
1. S─▒n─▒f: 5 Üye
2. S─▒n─▒f: 14 üye
3. S─▒n─▒f: 15 üye
4. S─▒n─▒f: 74 üye
5. S─▒n─▒f: 0 üye
─░dare Heyeti 7 üye
TOPLAM 115 üye

Kesin olarak tespit edilememekle birlikte muhtemelen üye say─▒s─▒n─▒n azl─▒─č─▒ nedeniyle 1932 y─▒l─▒nda Ku┼čadas─▒ Ticaret Odas─▒, ─░zmir Ticaret Odas─▒na ba─čl─▒ Ticaret Ajanl─▒─č─▒na dönü┼čtürülüyor.

Ku┼čadas─▒'n─▒n 1957 y─▒l─▒nda Ayd─▒n iline ba─članmas─▒ ile Ticaret Ajanl─▒─č─▒ kapat─▒l─▒yor ve kay─▒tl─▒ üyeler ile ilgili belgelerde Ayd─▒n Ticaret Odas─▒na devrediliyor. 1974 y─▒l─▒nda Söke'de ticaret Odas─▒n─▒n kurulmas─▒ ile, Ku┼čadas─▒ tüccarlar─▒ bu odaya ba─član─▒yor.

Ku┼čadas─▒'n─▒n turizm yönelik artan ticari potansiyeli dolay─▒s─▒yla Ticaret Odas─▒ Kurulmas─▒ çal─▒┼čmalar─▒na 1990 l─▒ y─▒llar─▒n ba┼č─▒nda yeniden ba┼član─▒yor. Önce Kaymakam ┼×emsettin ULUSOY zaman─▒nda ön çal─▒┼čmalar yap─▒l─▒yor. Ancak netice al─▒nam─▒yor. Daha sonra Ku┼čadas─▒ Belediye Ba┼čkan─▒ Merhum Lütfi SUYOLCU'nun gayretleri, Ku┼čadas─▒ Otelciler Derne─či (KOMPL─░D) yönetiminin deste─či ile 706 kay─▒tl─▒ üye ad─▒na Süleyman KORA┼× Haziran 1992'de ve A.Mustafa O─čuzkaan bir birbirlerinden habersiz ayr─▒ ayr─▒ Sanayii ve Ticaret Bakanl─▒─č─▒'na odan─▒n kurulmas─▒ için müracaat ediyor. Temmuz 1992'de iki ki┼čiye ayr─▒ ayr─▒ oda kurma izni veriliyor. Zaman─▒n kaymakam─▒ ─░smail Üstüner meslek komitelerini belirleme grubunu Süleyman Kora┼č ba┼čkanl─▒─č─▒nda olu┼čturuyor ve Ekim-Kas─▒m 1992'de yap─▒lan seçimlerle meclis Ba┼čkanl─▒─č─▒na Ali Aclan HEK─░MO─×LU ve Yönetim Kurulu Ba┼čkanl─▒─č─▒na ise Ali ERGÜL seçiliyor.


KU┼×ADASI T─░CARET ODASI ─░LK MECL─░S ÜYELER─░

 • Meclis Ba┼čkan─▒: A Aclan Hekimo─člu
 • Meclis Ba┼čkan Vekili: Ahmet K─░REÇ
 • Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒: Ali ERGÜL
 • Yönetim Kurulu Ba┼čkan Vekili: Mehmet GÜLER
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Süleyman KORA┼×
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet O─čuz KABAÇAM
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Mesut TUNCA
 • Meclis Üyesi: Tevfik BA─×CI
 • Meclis Üyesi: Demir ÜNSAL
 • Meclis Üyesi: Vecdi ┼×ER─░FO─×LU
 • Meclis Üyesi: Sinan EREN
 • Meclis Üyesi: Erdem ÖZKAYIMO─×LU
 • Meclis Üyesi: Mehmet KAHRAMAN
 • Meclis Üyesi: Abdullah SARIDEDEO─×LU
 • Meclis Üyesi: A Mustafa O─×UZKAAN
 • Meclis Üyesi: Naz─▒m GED─░K

ÖNCEK─░ DÖNEMLER MECL─░S BA┼×KANLARI

 • Ali Aclan HEK─░MO─×LU: 09/11/1992 - 01/12/1993
 • Mehmet GÜLER: 01/12/1993 - 30/11/1999
 • Ahmet K─░REÇ: 03/10/2001 - 29/08/2003
 • Mehmet Akal ─░MRE: 29/08/2003 - 28/03/2005

ÖNCEK─░ DÖNEMLER YÖNET─░M KURULU BA┼×KANLARI

 • Ali ERGÜL: 11/11/1992 - 01/12/1993
 • Süleyman KORA┼×: 01/12/1993 - 21/08/1994
 • Ali ERGÜL: 21/08/1994 - 24/03/2005
á á