KURUMSAL

VİZYON

Kuşadası Ticaret Odası meslek ilkelerinden taviz vermeden kurumsallaşmayı ve üyelerimize hizmeti profesyonel anlamda başarmak, odamıza gelen her üyeye en iyi hizmetisunmaya çalışıp, meslek ahlakını korumak, her zaman gelişmekte olan, çağdaş bir oda olmak istemektedir.  Uluslararası bir marka olan Kuşadası için gelecekte ulusal ve uluslararası bir marka haline gelmek isteyen kurumumuz bölgede öncülük yapan bir meslek örgütü olmayı hedeflemektedir. 

MİSYON

Kuşadası Ticaret Odası ilçemizde, her sektörden mesleğin genel menfaatlerine uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak, üyelerimizin çıkarlarını gözeterek , üyelerimiz ile devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak, tarafsız yürütmek ve tüm bu  hizmetleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve Yönetmeliklerine göre düzenleyerek, iş geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak, eğitim,sosyal ve kültürel konularda üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

     Odanın Öncelikli Hedefleri/2009-2013

 • Mesleki Kurslar
 • Üyelerimize Yönelik Eğitim Çalışmaları 
 • Bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak hertürlü tanıtım çalışmasında bulunmak,
 • Üyelerimize, Ticaret Odalarının iş hayatındaki önemini anlatacak bilgileri aylık dergi ve web sayfası aracılığıyle anlatmak, üye iş yeri basımı 

  

Kuşadası Ticaret Odası'nda Temel Değerler

 • Üyelerimizin menfaatlerini gözeterek, çıkarlarını korumak ve bilinçli üyeler oluşturmak.
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı şartları ile Akreditasyon kriterlerine göre faaliyet göstermek.
 • Kaliteli hizmet vermek için, çalışan eğitimine önem vermek.
 • Kamu yararına çalışarak, özellikle sektörel anlamda bireylerin eğitimli olmasına çalışmak.
 • Girişimciliği geliştirerek iş verimliliğinin artırılmasına çalışmak.
 • Hizmetlerini sunarken; kendine saygı, üyelerine saygı, çalışanına saygı ve çevresine duyarlı kurumsal bir anlayışla çalışmak.
 • Yüzde yüz üye memnuniyetini hedef almak.

KALİTE POLİTİKASI

Meslek örgütü olarak ticari hayat içinde üyelerine yönelik hizmetini;

 • Etik anlayış ve yasal çerçevede,
 • Güncel, sektöre yönelik bilgileri paylaşıp,
 • Bölgenin ekonomik gelişmesine katkılar sağlayarak,
 • Üye çalışan memnuniyeti ile en iyiyi sunarken liderlik yapmak ve
 • Kalite yönetimi gereklerine uyarak sürekli iyileştirmelerde bulunmaktır.

ORGANİZASYON ŞEMASI