DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

KONAKLAMA ÜNİTELERİNDE KİMLİK BİLDİRME ZORUNLULUĞU HAKKINDA SON YASAL DÜZENLEMELER
blank

22 Kasım 2016 Tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  gereğince  güvenlik ile ilgili düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ;

MADDE 4 – 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“BU KANUNUN 2 NCÄ° MADDESÄ°NDE SAYILAN ÖZEL VEYA RESMÄ° HER TÜRLÜ KONAKLAMA TESÄ°SLERÄ° TÜM KAYITLARINI BÄ°LGÄ°SAYARDA GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAK, GENEL KOLLUK KUVVETLERÄ°NÄ°N BÄ°LGÄ°SAYAR TERMÄ°NALLERÄ°NE BAĞLANARAK MEVCUT BÄ°LGÄ°, BELGE VE KAYITLARI GENEL KOLLUK KUVVETLERÄ°NE ANLIK OLARAK BÄ°LDÄ°RMEK ZORUNDADIRLAR.

Ä°KÄ°NCÄ° FIKRADA BELÄ°RTÄ°LEN GENEL KOLLUK KUVVETLERÄ°NÄ°N TERMÄ°NALLERÄ°NE BAĞLANMAYANLARA ONBÄ°N TÜRK LÄ°RASI, ANLIK VERÄ° GÖNDERMEYEN VEYA GERÇEĞE AYKIRI KAYIT TUTANLARA BEŞBÄ°N TÜRK LÄ°RASI Ä°DARÄ° PARA CEZASI, MÜLKÄ° Ä°DARE AMÄ°RLERÄ°NCE VERÄ°LÄ°R. BU FÄ°Ä°LLERÄ°N TEKRARI HALÄ°NDE İŞLETME RUHSATLARI Ä°PTAL EDÄ°LÄ°R. BU MADDEYE GÖRE VERÄ°LEN Ä°DARÄ° PARA CEZALARI TEBLİĞİNDEN Ä°TÄ°BAREN BÄ°R AY Ä°ÇÄ°NDE ÖDENÄ°R.

BU KANUNUN 2 NCÄ° MADDESÄ°NDE SAYILAN ÖZEL VEYA RESMÄ° HER TÜRLÜ KONAKLAMA TESÄ°SLERÄ°, Ä°KÄ°NCÄ° FIKRADA BELÄ°RTÄ°LEN GENEL KOLLUK KUVVETLERÄ°NÄ°N TERMÄ°NALLERÄ°NE BAĞLANMAK Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° İŞLEMLERÄ° BU MADDENÄ°N YÜRÜRLÜĞE GÄ°RDİĞİ TARÄ°HTEN Ä°TÄ°BAREN Ä°KÄ° AY Ä°ÇÄ°NDE TAMAMLAR.

Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslar Ä°çişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.”