DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE ŞİRKET KURULUŞLARINDA ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN, ŞAHIS KURULUŞLARINDA TESCİL TALEPNAMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA DUYURU
blank

09/ AĞUSTOS 2016 TARÄ°H VE 29796 SAYILI RESMÄ° GAZETEDE YAYINLANAN YATIRIM ORTAMININ Ä°YÄ°LEŞTÄ°RÄ°LMESÄ° AMACIYLA  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLÄ°K YAPILMASINA  DAÄ°R KANUNUN  67. MAD. VE  06/12/2016 TARÄ°HÄ°NDE YAYINLANAN TEBLİĞE GÖRE;

-ŞİRKET KURULUŞLARINDA ANA SÖZLEŞMELERÄ°N ONAYLANMASI

- Şirket ortakları arasında; 

  a)Yabancı uyruklu kişinin olması, 

  b)Okuryazar olmaması, Türkçe bilmemesi, konuşma, işitme, görme engelli olması halinde  

      sözleşmeler noter huzurunda imzalanır.

-YETKÄ°LÄ°LERÄ°N Ä°MZA TESCÄ°L TALEPNAMELERÄ°NÄ°N ONAYLANMASI

-ŞAHIS KURULUŞLARINDA TİCARİ UNVAN VE İMZA TESCİL TALEPNAMESİNİN ONAYLANMASI

 TÄ°CARET SÄ°CÄ°L MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 140 TL İŞLEM ÜCRETÄ° KARŞIĞINDA YAPILABÄ°LECEKTÄ°R.