DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ ALIRKEN ODA KAYIT BELGESİ ZORUNLULUĞU
blank

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 25/11/2015 tarih ve 335.06.01.09 sayılı yazısında;

16 Aralık 2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”in  “Yetki belgesi numarası için müracat” başlıklı 6. Maddesinde gerçek yada tüzel kişiler için kayıtlı olduğu meslek odasından müracat yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi istenmektedir.

Bakanlığın Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ile yapmış olduğu 11/04/2002 tarih ve 6469 sayılı yazışmasında, yapı müteahhidi sıfatıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt olmanın mümkün görülmediği, tacir ve yapı müteahhidi sıfatı taşıyan gerçek ve tüzel kişinin ticaret ve sanayi odasına kaydolma zorunluluğunun bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi olmaksızın Yapı müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS)’nde yetki belgesi numarası tanımlama işlemi yapılmasının mümkün olmadığı bilgisi verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.