DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

ÖNEMLİ…LÜTFEN ÜYELİK DURUMUNUZU SORGULAYIN!
blank

5174 sayılı Kanunun 10.maddesi ikinci fıkrası (İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; durdurulur)   gereğince OCAK  2015 ayı içerisinde, içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan (2013-2014) itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, meslek grupları listelerinden silinecektir.

Üyelik kaydı askıya alınan üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza başvurması ve/ veya geçmiş dönem aidat borçları ödedikleri takdirde tekrar meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilmektedir.

Borcundan dolayı askıya alınan ve bugüne kadar durumlarını bildirmeyen, aidat borçlarını ödemeyen üyelerimizin Oda sicil kayıt silme işlemleri Ocak 2015 ayında yapılacaktır. Oda Yönetim Kurulunun teklifi, Oda Meclisinin kararı ile Oda kaydı kapatılarak Ticaret Sicil kaydının re’sen silinmesi için ihbarda bulunulacaktır. 

Sicil kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem sonucunda üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından tüm üyelerimizin Oda kayıtlarının güncelliği konusunda titiz davranarak adres ve durumlarını bildirmeye veya Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz.

Üyelik durumunuzu sorgulamak amacı ile lütfen bize ulaşın

İnfo@kuto.org.tr

0 256 612 57 63 / 0 549 715 83 75 / 0 549 715 76 82 / 0 549 715 72 09

KUŞADASI TİCARET ODASI