DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

AİDAT BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU
blank

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

10.09.2014 tarih 6552 Sayılı “İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında “ 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunun 77 nci maddesi ile 5174 sayılı TOBB kanununa geçici 18 inci madde eklenmiştir.  Geçici 18 inci madde kapsamında oda ve borsa üyelerinin yıllık ve munzam aidatlarına düzenleme getirilmiştir.

Bu çerçevede;

Anılan madde gereğince ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı 2 inci taksitleri geçici 18 inci madde kapsamı dışındadır.

Bu düzenleme geçici madde kapsamında yapıldığından bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak olup, sürekli bir uygulama söz konusu değildir.

Üyelerimizin geçici 18 inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 aralık 2014 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Taksitlendirme talep eden üyelerimizin başvurusu Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanarak sekiz eşit taksite bölünecektir.

Asıl borç alacağına toplam borcun tamamının Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanarak 31 Aralık 2014 tarihinde kadar ödenmesi halinde de bu tutardan %10 indirim yapılacaktır.

Ödeme ile ilgili dilekçeler ekte mevcut olup, Odamıza gelerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz .

 

KUŞADASI TİCARET ODASI