DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

HİJYEN EĞİTİMİ BELGESİ ALMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI
blank
Üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki kişilerin 05.07.2014 tarihine kadar hijyen eğitimi belgesi almaları ve gıda işletmelerinde gerçekleştirilen resmi kontrollerde ;

·         Hijyen Eğitimi Belgesi almamış kişilerin çalıştığının tespit edilmesi durumunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre, kişi başı 250 TL ile 1000 TL arasında cezai işlem uygulanması gerekmekte olup, bu cezanın yeniden değerlenme oranına göre 2014 yılı için 379 TL ile 1520 TL olarak uygulanması,

Uygulanacak ceza miktarına, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İdari Para Cezası başlıklı 17’nci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda,

·         idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.” hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak mahalli mülki amir tarafından karar verilmesi,

·         Ceza kararlarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 294’üncü maddesinde yer alan “…Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.” Hükmüne göre onaylanması,

·         Aynı işyerinin birden fazla kurum tarafından denetlenmesinin önlenmesi amacıyla; bu yönetmelik kapsamında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi, perakende ve toptan satış, depolama ve tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerin sadece T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrol görevlilerince yapılacağı bildirilmektedir.

Üyelerimize önemle duyururuz.

NOT: Hijyen Eğitimi ile ilgili daha fazla bilgi için0 256 612 57 63 / Dahili:14 (Burhan SEZER) numaralı telefonu arayabilirsiniz.