DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

KUŞADASI ADLİYESİ ÇAY OCAĞI VE KAFETERYA İŞLETMESİ KİRALAMA İHALESİ DUYURUSU
blank

Kuşadası Adalet Sarayının 1. Katında bulunan 87 m2 kullanım alanı olan kafeterya ile 9,85 m2 çay ocağı olmak üzere toplam 96,85 m2 kullanım alanı olan çay ocağı ve kafeteryanın 2886 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale  Yönetmeliğine göre kiraya verilmesine esas teşkil edecek sözleşmenin yapılabilmesi için  Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale  Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca “Pazarlık usulü” ile kiraya verilecektir.

Kiralama talebinde bulunmak istenmesi halinde;

1-yıllık kira bedeli olarak

8.400,00 TL (KDV dahil) muammen bedel üzerinden pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

2-Kiralanan yerin elektrik, su ve diğer tüketimleri ile ilgili abonelik işleminin yapılması, yapılamaması durumunda tüketimlerin ölçülmesi için gerekli araçların kiracı tarafından temin edilerek tüketim bedelleri geçerli tarifesi üzerinden aylık olarak verilen hesap numarasına yatırılacaktır.

3-Kira bedeli 3 aylık peşin olarak tahsil edilip ilgili hesaba yatırılacaktır.

4-Bir yıllık kira bedeli olarak tahmini bedelin %3 olan 252,00 TL (KDV dahil) geçici teminat Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen hesap numarasına yatırılacaktır.

5-İhaleye katılacaklar olan isteklilerde aranacak nitelik ve belgeler;

*Nüfus kayıt örneği

*Ticaret Odası Sicil Kaydı

*Şirket ise Ticaret Sicil Kaydı

*Sabıka kaydı

*Şirket yetkilisinin Noter onaylı imza sirküleri

*İsteklinin iş deneyim belgesi

 

Yapılacak ihaleye esas olmak üzere; ihale günü olan 25.08.2014 tarih, saat 14:00’e kadar evraklarını Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ederek şartnameyi teslim almak isteyenlerin Kuşadası Adliyesi 4. Katında bulunan Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğüne (418) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.