DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

İHALE
blank

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının 27.06.2011 tarih ve 2011/3 sayılı yazısı ile Kuşadası Ticaret Odası'na göndermiş olduğu bilgilendirme yazısında

Kuşadası Adalet Sarayının 1. katında bulunan 87 m² kullanım alanı olan kafeterya ile 9,85 m² kullanım alanı olan çay ocağı birlikte 13.07.2011 tarihinde saat 14.00'da Adliye Hizmet Binasının 4. katında bulunan İdari İşler Müdürlüğü odasında komisyonumuz tarafından Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları İdare ve İhale Yönetmeliğinin 44. maddesinin (b) bendi gereğince ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği Uyarınca yıllık olarak kiraya verilecektir.

1- 1 yıllık kira bedelinin 5.220,00 TL Muammen Bedel üzerinden kapalı teklif ile pazarlık usulü 1 yıllığına kiraya verilecektir.

2- Kiralanan yerin elektrik ve su sayacının ayrı olmaması nedeniyle aylık 300 TL elektrik-su bedeli olarak ödenecektir.

3- Kira bedeli 3 aylık olarak peşinen tahsil edilip ilgili hesaba yatırılacağı,

4- 1 yıllık kira bedeli olan tahmini bedelin %3'ü olan 156,00 TL geçici teminatın Mal Müdürlüğüne yatırılması ve teminat mektubunun alınarak ihale önceki ilgili kuruma verilmesi,

5- İhaleye katılacak olan kişilerin

a) Sabıka Kaydı

b) Nüfus Kaydı Örneği

c) Ticaret Odası Sicil Kaydı

d) Şirket ise Ticaret Sicil Kaydı

e) Şirket Yetkilisinin Noter Onaylı İmza Sirküleri

f) Şirketin bu işle ilgili geçmişte yaptığına dair belge

temin edilerek ihale günü olan 13.07.2011 tarihinde saat 11.00'a kadar evraklarını teslim ederek şartnameyi teslim almak isteyenlerin Kuşadası Adalet Dairesi 4. katında bulunan İdari İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri hususunda gerekli duyuruların yapılarak 08.07.2011 tarihine kadar yapılacak ilana ilişkin tutanakların Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi ÖNEMLE rica olunur.


Kuşadası Ticaret Odası