DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

KUŞADASI TİCARET ODASI'NDAN DUYURU
blank
 

5174 SAYILI KANUN GEREĞİ ;


TÄ°CARET ODASI YILLIK VE MUNZAM AÄ°DAT ÖDEMELERÄ°NÄ°N 1. TAKSÄ°TLERÄ°NÄ°N SON ÖDEME GÜNÜ 30/06/2011 DÄ°R..


ÜYELERÄ°MÄ°ZÄ°N , 6111 SAYILI YASA GEREĞİ BÄ°RÄ°KMİŞ AÄ°DAT BORÇLARININ TAMAMINI ÖDEMELERÄ° HALÄ°NDE BU BORÇLARA AÄ°T GECÄ°KME ZAMMI ALINMAYACAKTIR.


AYRICA ODAMIZ VEZNESÄ°NDE NAKÄ°T VE KREDÄ° KARTI Ä°LE ÖDEME YAPABÄ°LMEKTEDÄ°R.


BANKAYA ÖDEME YAPMAK Ä°STEYEN ÜYELERÄ°MÄ°ZÄ°N ODAMIZ MUHASEBE SERVÄ°SÄ°NDEN BORÇ TEYÄ°DÄ°NÄ° YAPARAK, VERÄ°LECEK OLAN BANKA HESABINA AÄ°DATLARINI YATIRMALARI ÖNEMLE DUYURULUR.TEL. : 0256 615763