DUYURULAR

TŘm sekt÷rlere ait duyurular aylara g÷re listelenmektedir. Duyurularřn išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

KOSGEB TE┼×V─░KLER─░NDEN YARARLANMAYA ─░L─░┼×K─░N DUYURU
blank

Bilindi─či gibi ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar─▒n─▒n kar┼č─▒lanmas─▒nda, küçük ve orta ölçekli i┼čletmelerin pay─▒n─▒ ve etkinli─čini art─▒rmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geli┼čmelere uygun biçimde gerçekle┼čtirmek üzere Küçük ve Orta Ölçekli ─░┼čletmeleri Geli┼čtirme ve Destekleme ─░daresi Ba┼čkanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan uygulanacak  Genel Destek Program─▒ ile ilgili i┼č ve i┼člemlerin esaslar─▒n─▒ düzenlemek amac─▒yla KOSGEB taraf─▒ndan genel destek program─▒ haz─▒rlanm─▒┼čt─▒r.Buna göre; Programdan yararlanmak isteyen i┼čletme KOSGEB Birimine ba┼čvuru yapar. Ba┼čvurusu kabul edilen i┼čletmeden taahütname istenir.

Program─▒n süresi i┼čletme için 3 (üç) y─▒ld─▒r. Üç y─▒ll─▒k destek program─▒ süresi tamamland─▒ktan sonra, i┼čletmenin talebi halinde destek program─▒ yeniden ba┼člat─▒labilir.Ba┼člat─▒lan yeni destek program─▒nda, önceki destek program─▒ önceki destek program─▒ kapsam─▒nda i┼čletmeye kulland─▒r─▒lan destek miktarlar─▒ dikkate al─▒nmaz.

 

Program kapsam─▒nda sa─članacak geri ödemesiz destekler ve bunlara ili┼čkin genel prensipler a┼ča─č─▒da belirtilmi┼čtir.

 a) Yurt içi fuar deste─či (1) ─░┼čletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli─či taraf─▒ndan internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yay─▒mlanan Y─▒ll─▒k Yurt ─░çi Fuar Takvimi Tebli─činde yer alanlar içerisinden KOSGEB taraf─▒ndan belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararas─▒ ihtisas fuarlar─▒na ve ─░zmir Enternasyonal Fuar─▒’na kat─▒l─▒mlar─▒na destek verilir. (2) Bir fuarda organizatör taraf─▒ndan bir önceki y─▒lda kulland─▒r─▒lan toplam net stand alan─▒na göre, azami % 40 (k─▒rk)’─▒ destek kapsam─▒na al─▒n─▒r. Düzenlenme aral─▒─č─▒ bir y─▒ldan fazla olan fuarlarda desteklenecek net stand alan─▒ hesab─▒ yap─▒l─▒rken, gerçekle┼čmi┼č son fuar dikkate al─▒n─▒r. ─░lk defa düzenlenecek olan fuarlar destek kapsam─▒na al─▒nmaz. Daha önce düzenlenmi┼č olan ancak ad─▒ veya organizatörü de─či┼čen fuarlar─▒n desteklenip desteklenmeyece─čine, Ba┼čkanl─▒k taraf─▒ndan karar verilir. (3) Bu destek; bo┼č alan (yer) kiras─▒, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar kat─▒l─▒mc─▒ katalo─ču, fuar alan─▒n─▒n genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tan─▒t─▒m, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek di─čer hizmet giderlerini kapsar. (4) Her bir fuar kat─▒l─▒m─▒ için i┼čletme ba┼č─▒na azami destek alan─▒ 50 (elli) m²’dir. (5) Destek üst limiti;

- Yurt ─░çi Uluslararas─▒ ─░htisas Fuarlar─▒nda m² ba┼č─▒na 120 (yüzyirmi) TL,

- Yurt ─░çi ─░htisas Fuarlar─▒ ve ─░zmir Enternasyonal Fuar─▒’nda m² ba┼č─▒na 80 (seksen) TL

olarak uygulan─▒r.

 b)Yurt d─▒┼č─▒ i┼č gezisi deste─či

 (1) ─░┼čletmelerin, uluslararas─▒ i┼čbirli─čini temin etmelerini veya art─▒rmalar─▒n─▒ sa─člamak amac─▒ ile organize edilen yurtd─▒┼č─▒ i┼č gezisi programlar─▒na kat─▒lmalar─▒na destek verilir. 

(2) Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kurulu┼ču veya Türkiye Seyahat Acentalar─▒ Birli─či (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kurulu┼člar taraf─▒ndan düzenlenen yurtd─▒┼č─▒ i┼č gezisi programlar─▒nda;

 • Konaklama giderlerini,

 • Ula┼č─▒m giderleri ile

 • Program ile ilgili di─čer giderleri

 kapsar.

(3) Yurtd─▒┼č─▒ i┼č gezisinin düzenlenebilmesi için sektör fark─▒ gözetmeksizin en az 10 (on) i┼čletmenin kat─▒l─▒m─▒ gerekmektedir. Her bir Yurtd─▒┼č─▒ ─░┼č Gezisi için i┼čletme ba┼č─▒na sa─članacak azami destek miktar─▒ 2.000 (ikibin) TL’dir. (4) Destek kapsam─▒na al─▒nacak Yurtd─▒┼č─▒ ─░┼č Gezileri Program─▒, a┼ča─č─▒da belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir;

 • Meslek Kurulu┼člar─▒ ile toplant─▒

 •  ─░┼čletmeler ile ikili görü┼čmeler

 • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans gruplar─▒ vb. ile görü┼čmeler

 • Yurt D─▒┼č─▒ Fuar Ziyareti

 c) Tan─▒t─▒m deste─či

(1) ─░┼čletmelerin; i┼čletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararas─▒ pazarlarda tan─▒tmalar─▒ için gerçekle┼čtirecekleri faaliyetlerine destek verilir. (2) Bu destek unsurlar─▒;

 • Bro┼čür, ürün katalo─ču giderlerini,

 • Etiket bask─▒l─▒ tan─▒t─▒m amaçl─▒ CD giderlerini,

 • Yurtd─▒┼č─▒nda yay─▒nlanan/da─č─▒t─▒lan bas─▒l─▒ yay─▒nlara reklam verme giderlerini

kapsar. (3) Her bir destek unsuru için verilecek destek miktar─▒ 5.000 TL’yi geçemez. (4) Tan─▒t─▒m Deste─či, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan i┼čletmelere verilir.

 ç) E┼čle┼čtirme deste─či (1) ─░┼čletmelerin E┼čle┼čtirme Merkezlerinden alaca─č─▒;

 • Dan─▒┼čmanl─▒k

 • Organizasyonel

 • Daimi sergi alan─▒

hizmetlerine destek verilir.

 d) Nitelikli eleman istihdam deste─či

 (1) Bu destek, en az dört y─▒ll─▒k e─čitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdam─▒ için verilir.

 (2) ─░┼čletmeler belirtilen limitler dahilinde i┼čin gere─či olarak birden fazla nitelikli eleman çal─▒┼čt─▒r─▒labilir, ancak deste─čin üst limiti tamamland─▒─č─▒ tarihte KOSGEB deste─či sona erer. (3) KOSGEB ayl─▒k destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplan─▒r ve 1.500 (binbe┼čyüz) TL’yi geçemez. (4) Emekliler, yabanc─▒ uyruklular, i┼čletme sahibi veya ortaklar─▒ ile bunlar─▒n ana, baba, e┼č ve çocuklar─▒ bu destek kapsam─▒nda istihdam edilemez. (5) Bu destek, destek ba┼čvurusu tarihi itibar─▒ ile son bir ay içinde i┼če giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, do─čum gibi sebeplerle i┼čten ayr─▒lan ve daha önce Nitelikli Eleman ─░stihdam Deste─či kapsam─▒nda istihdam edilmi┼č olan eleman─▒n yeniden ayn─▒ i┼čyerinde i┼če ba┼člamas─▒ halinde yeni destek ba┼čvurusu yap─▒lmas─▒ ┼čart─▒ ile kalan üst limit kadar destek verilebilir. 

(2) ─░┼čletmeler belirtilen limitler dahilinde i┼čin gere─či olarak birden fazla nitelikli eleman çal─▒┼čt─▒r─▒labilir, ancak deste─čin üst limiti tamamland─▒─č─▒ tarihte KOSGEB deste─či sona erer. (3) KOSGEB ayl─▒k destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplan─▒r ve 1.500 (binbe┼čyüz) TL’yi geçemez. (4) Emekliler, yabanc─▒ uyruklular, i┼čletme sahibi veya ortaklar─▒ ile bunlar─▒n ana, baba, e┼č ve çocuklar─▒ bu destek kapsam─▒nda istihdam edilemez. (5) Bu destek, destek ba┼čvurusu tarihi itibar─▒ ile son bir ay içinde i┼če giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, do─čum gibi sebeplerle i┼čten ayr─▒lan ve daha önce Nitelikli Eleman ─░stihdam Deste─či kapsam─▒nda istihdam edilmi┼č olan eleman─▒n yeniden ayn─▒ i┼čyerinde i┼če ba┼člamas─▒ halinde yeni destek ba┼čvurusu yap─▒lmas─▒ ┼čart─▒ ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.

e) Dan─▒┼čmanl─▒k deste─či (1) ─░┼čletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Di─čer Uluslararas─▒ Kaynaklar─▒ndan Yararlanmak Üzere Proje Haz─▒rlama, ─░┼č Plan─▒ Haz─▒rlama, Yat─▒r─▒m, Pazarlama, Üretim, ─░nsan Kaynaklar─▒, Mali ─░┼čler ve Finans, D─▒┼č Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsam─▒ndaki Ürün Tasar─▒m─▒ Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu ba┼čl─▒klar─▒nda alacaklar─▒ dan─▒┼čmanl─▒k hizmetlerine destek verilir. (2) Destek kapsam─▒nda; Türk Standartlar─▒ Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip dan─▒┼čmanl─▒k kurulu┼člar─▒, vak─▒f ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin i┼čletmelere yönelik dan─▒┼čmanl─▒k hizmeti vermek amac─▒yla kurulmu┼č birimleri, kurulu┼č kanunlar─▒nda dan─▒┼čmanl─▒k hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kurulu┼člar─▒ndan hizmet al─▒nabilir.

(3) Her bir konu ba┼čl─▒─č─▒ için al─▒nacak dan─▒┼čmanl─▒k hizmetine verilen destek miktar─▒ 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

 f) E─čitim deste─či (1) ─░┼čletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, ─░nsan Kaynaklar─▒ Yönetimi, Mali ─░┼čler ve Finansman Yönetimi, D─▒┼č Ticaret ve Uluslararas─▒ Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik E─čitim, CE ─░┼čareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu ba┼čl─▒klar─▒nda alacaklar─▒ e─čitimlere destek verilir. (2) E─čitim hizmeti al─▒nabilecek kurulu┼člar; üniversiteler, üniversitelerin i┼čletmelere yönelik e─čitim hizmeti vermek amac─▒yla kurulmu┼č birimleri, kurulu┼č kanunlar─▒nda e─čitim hizmeti verme görevi olan kamu kurum/kurulu┼člar─▒ ve e─čitim hizmeti vermek amac─▒yla kurulmu┼č birimleri, 5580 Say─▒l─▒ Özel Ö─čretim Kurumlar─▒ Kanunu kapsam─▒nda kurum açma iznine sahip özel e─čitim kurulu┼člar─▒/vak─▒f/dernekler ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) taraf─▒ndan akredite edilen personel belgelendirme kurulu┼člar─▒d─▒r.

(3) Her bir konu ba┼čl─▒─č─▒ için al─▒nacak e─čitim hizmetine verilen destek miktar─▒ 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

(4) ─░┼čletmelerin e─čitim ihtiyaç ve talepleri do─črultusunda, KOSGEB taraf─▒ndan ayr─▒ca e─čitim programlar─▒ düzenlenebilir. Bu e─čitim programlar─▒na kat─▒lacak olanlarda KOSGEB Veri Taban─▒na kay─▒t olma ┼čart─▒ aranmaz.

g) S─▒nai mülkiyet haklar─▒ deste─či (1) ─░┼čletmelerin;

 •  Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt d─▒┼č─▒ kurum/kurulu┼člardan; patent, faydal─▒ model belgesi, endüstriyel tasar─▒m tescili belgesi ve entegre devre topografyalar─▒ tescil belgesi için yapt─▒─č─▒ giderler ile patent vekili giderlerine,

 •  Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt d─▒┼č─▒ kurum/kurulu┼člardan alacaklar─▒ marka tescil belgeleri için yapt─▒─č─▒ giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir

 

DESTEK BA┼×VURULARI, DE─×ERLEND─░RME, ONAY VE ÖDEME KO┼×ULLARI

 (1)   ─░┼čletme, her bir destek için uygulama esaslar─▒nda belirtilen esaslar dahilinde KOSGEB Birimine ba┼čvuru yapar. (2) KOSGEB Birimi gerekli de─čerlendirmeyi yapar ve de─čerlendirme sonucunu i┼čletmeye bildirir. (3) ─░┼čletme, uygun bulunan ba┼čvuruya ili┼čkin mal ve hizmet al─▒m─▒n─▒ gerçekle┼čtirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum program─▒n uygulama esas─▒nda ayr─▒ca belirtilir. (4) KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek i┼čletmenin banka hesab─▒na destek ödemesini yapar. 

 

Genel Destek Program─▒ Destek Üst Limitleri ve Oranlar─▒ Tablosu GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLER─░

DESTEK ÜST L─░M─░T─░ (TL)

DESTEK ORANI (%)

1. ve 2. Bölgeler

3. ve 4. Bölgeler

1

Yurt ─░çi Fuar Deste─či

30.000

% 50

% 60

2

Yurt D─▒┼č─▒ ─░┼č Gezisi Deste─či

10.000

3

Tan─▒t─▒m Deste─či

15.000

4

E┼čle┼čtirme Deste─či

15.000

5

Nitelikli Eleman ─░stihdam Deste─či

20.000

6

Dan─▒┼čmanl─▒k Deste─či

15.000

7

E─čitim Deste─či

10.000

8

Enerji Verimlili─či Deste─či

30.000

9

Tasar─▒m Deste─či

15.000

10

S─▒nai Mülkiyet Haklar─▒ Deste─či

20.000

11

Belgelendirme Deste─či

10.000

 

 PROGRAMDAN YARARLANMA KO┼×ULU VE KABUL SÜREC─░

(1) Programdan yararlanmak isteyen i┼čletmenin KOSGEB Veri Taban─▒nda yer almas─▒ ko┼čulu aran─▒r.

(2) KOSGEB Veri Taban─▒nda yer almak isteyen i┼čletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOB─░ Bilgi Beyannamesi ve KOB─░ Bilgi Doküman─▒n─▒ doldurarak KOSGEB Veri Taban─▒na kayd─▒n─▒ yapar. ─░┼čletme bu belgelere, i┼čletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, ba─čl─▒ bulundu─ču odadan al─▒nm─▒┼č Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. ─░┼čletmelerin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyece─či belgeler istenmez.

(3) Hizmet Merkezi taraf─▒ndan gerekli inceleme yap─▒l─▒r. Ba┼čvurunun uygun bulunmas─▒ halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek i┼čletmenin KOSGEB Veri Taban─▒na kayd─▒ tamamlan─▒r.

 (4) ─░┼čletme, güncel KOB─░ Bilgi Beyannamesini her y─▒l Hizmet Merkezine teslim eder.

 (5) KOSGEB Veri Taban─▒nda yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen i┼čletme, Genel Destek Program─▒ Ba┼čvuru Formu ile kay─▒tl─▒ oldu─ču Hizmet Merkezine ba┼čvuru yapar.

(6) Hizmet Merkezi, i┼čletmenin KOSGEB Destek Programlar─▒ Yönetmeli─či kapsam─▒nda yararland─▒─č─▒ program say─▒s─▒na, KOB─░ Bilgi Beyannamesine ve KOSGEB Veri Taban─▒ndaki aktif/pasif durumuna bakarak ba┼čvuruyu inceler. KOSGEB Veri Taban─▒nda pasif durumda olan i┼čletmenin ba┼čvurusu uygun bulunmaz. ─░nceleme sonucu i┼čletmeye bildirilir. Ba┼čvurusu uygun bulunan i┼čletmeden Taahhütname istenir.

 (7) Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda al─▒nd─▒─č─▒ tarih, Program─▒n ba┼člang─▒ç tarihi olarak kabul edilir.

(8) Hizmet Merkezine ilk defa ba┼čvuruda bulunan her i┼čletme için “Ba┼čvuru ve Uygulama Dosyas─▒” aç─▒l─▒r ve i┼čletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyan─▒n aç─▒lmas─▒ndan sonra, Programla ilgili olarak i┼čletmelerden al─▒nm─▒┼č belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

 Detayl─▒ bilgiyi www.kosgeb.gov.tr’ den ula┼čabilirsiniz.

  á á