DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
blank
 

Merkezi finans ve ihale birimi tarafından çıkılan AB tarafından desteklenecek proje teklif çağrıları aşağıdaki gibidir.

1- Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2007 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye'de uygulanacak hibe proje teklifleri beklenmektedir.Başvuru sahipleri için rehberin tam metni http://cfcu.gov.tr  http://www.stgm.org.tr internet sitelerinde bulunmaktadır. Proje tekliflerinin son teslim tarihi 25 Haziran 2010 Saat:16.00'dır.

2- Sivil toplum hizmeti AB-Türkiye Kültürlerarası Dialog-Kültür ve Sanat Hibe Programı Teklif çağrısı yayınlanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale birimi Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım öncesi Mali Yardım Aracı 2008 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye'de uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir. Başvuru sahipleri için rehberin tam metni  http://cfcu.gov.tr    ve http://www.kulturturizm.gov.tr internet sitelerinde bulunmaktadır.Proje tekliflerinin son teslim tarihi 23 Temmuz 2010 Saat:16.00'dır.