DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASLI MÜZAKERE POZİSYONU
blank
 

Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde “ Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası” faslına ilişkin olarak muhtemel gelişmeler göz önüne alınarak müzakere pozisyon belgesi hazırlık çalışmaları başlamıştır.


Ülkemiz tarafından hazırlanacak olan “Müzakere Pozisyon Belgesi” nin ayrıntılı tarama toplantısında yapılan bilgilendirme esas alınarak”Özet”, “Yasal ve Kurumsal Çerçeve” ile “Yasal ve Kurumsal Çerçevenin Müktesebata Uyumu” olmak üzere üç temel bölümden oluşması öngörülmektedir. Bu çerçevede


  • Özet bölümünde özellikle belgenin Yasal ve Kurumsal çerçevenin Müktesebata uyumu bölümündeki değerlendirmelerin kısa özetinin verilmesi

  • Yasal ve Kurumsal çerçeve bölümünde tarama raporunda yer alan alt başlıklar itibariyle uyum sağlanan mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına yönelik kurumsal kapasite konusunda bilgilere yer verilmesi

  • Yasal ve Kurumsal Çerçevenin Müktesebata Uyumu bölümünde tarama raporunda yer alan alt başlıklar itibariyle ilgili AB Mevzuatına ne zaman uyum sağlanacağı ile geleceğe yönelik uygulama kapasitesine ilişkin bilgileri içermesi öngörülmektedir.


Konuyla ilgili olarak tanıtıcı tarama sürecinde gerçekleştirilen sunuşlar, tarama toplantılarında Avrupa Komisyonunun sorularına verilen cevaplar, AB Komisyonu tarafından hazırlanan tarama raporu ve örnek olması açısından söz konusu fasılada müzakere sürecinden geçmiş olan bazı ülkelerin müzakere pozisyon belgelerine http://abm.tobb.org.tr web sitesinden ulaşılabilir.