DUYURULAR

TŘm sekt÷rlere ait duyurular aylara g÷re listelenmektedir. Duyurularřn išeri­ini g÷rmek išin ba■lřklarřn Řzerine třklayřnřz.

5561 SAYILI KANUN “ OTELLER─░N M├ť┼×TER─░LER─░NE SA─×LADI─×I ─░NTERNET KULLANIM H─░ZMET─░NDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR “
blank

5651 say─▒l─▒ Kanun ; “ otellerin mü┼čterilerine sa─člad─▒─č─▒ internet kullan─▒m hizmetinden kaynaklanan sorumluluklar─▒ düzenlenmektedir. Kanunda, eri┼čim sa─člay─▒c─▒, yer sa─člay─▒c─▒, içerik sa─člay─▒c─▒, internet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒ ve ticari amaçla internet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒lar ─░nternet aktörleri olarak de─čerlendirilmektedir. Bu kanunla ─░nternet aktörleri ilk kez tan─▒mlanm─▒┼č ve yükümlülükleri belirlenmi┼čtir. Bir otel, mü┼čterilerine ─░nternet hizmeti sundu─ču için ─░nternet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒, kendi ad─▒na açt─▒─č─▒ www.xxx.com adl─▒ ─░nternet adresinden yay─▒n yapan sitesinin içeri─čini kar┼č─▒lad─▒─č─▒ için içerik sa─člay─▒c─▒ ve bu siteyi kendine ait ya da kiral─▒k bir sunucuda bar─▒nd─▒rd─▒─č─▒ için yer sa─člay─▒c─▒ olabilir.

Oteller sunduklar─▒ internet hizmetiyle toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒ s─▒n─▒f─▒na girmektedirler. ─░nternet Toplu Kullan─▒m Sa─člay─▒c─▒lar─▒ Hakk─▒nda Yönetmeli─čin 3. maddesinde iki tür internet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒ tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. ─░nternet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒ ''Ki┼čilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortam─▒ kullan─▒m olana─č─▒ sa─člayan gerçek ve tüzel ki┼čiler'' olarak tan─▒mlan─▒rken, ticari amaçla internet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒ ise ''─░nternet salonu ve benzeri umuma aç─▒k yerlerde belirli bir ücret kar┼č─▒l─▒─č─▒ internet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒l─▒─č─▒ hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri art─▒r─▒c─▒ veya zeka geli┼čtirici nitelikteki oyunlar─▒n oynat─▒lmas─▒na imkân sa─člayan gerçek ve tüzel ki┼čiler'' olarak tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Oteller sunduklar─▒ internet hizmeti ile ''─░nternet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒'' s─▒n─▒f─▒na girmektedirler.

 

Toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒lar─▒n hak ve yükümlülükleri 5651 say─▒l─▒ Kanunun 7. maddesinde belirtilmi┼čtir. Bu maddenin 1. f─▒kras─▒ ticari amaçla internet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒n─▒n yükümlülüklerini belirtirken 2. f─▒kras─▒nda ticari amaçla olup olmad─▒─č─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n bütün toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒lar─▒n yükümlülüklerinden bahsedilmektedir.


Bu f─▒kraya göre ''Ticarî amaçla olup olmad─▒─č─▒na bak─▒lmaks─▒z─▒n bütün toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒lar, konusu suç olu┼čturan içeriklere eri┼čimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür''. ─░nternet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒lar─▒n “izin belgesi” almalar─▒na gerek yoktur. ─░nternet Toplu Kullan─▒m Sa─člay─▒c─▒lar─▒ Hakk─▒nda Yönetmeli─čin 4.maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmek durumundad─▒rlar. Bahsi geçen yükümlülükler; Konusu suç olu┼čturan içeriklere eri┼čimi önleyici tedbirleri almak ve ─░ç IP Da─č─▒t─▒m Loglar─▒n─▒ elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmektir.

─░nternet toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒lar, “Konusu suç olu┼čturan içeriklere eri┼čimi önleyici tedbirleri alma” yükümlülü─čünü yerine getirmek için diledi─či yaz─▒l─▒m ve donan─▒m─▒ –isterse Telekomünikasyon ─░leti┼čim Ba┼čkanl─▒─č─▒ onayl─▒ filtreleme programlar─▒n─▒ da kullanabilirler.

Di─čer yükümlülükten ise ; ''─░ç IP Da─č─▒t─▒m Loglar─▒n─▒ elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek'' olarak bahsedilmi┼čtir. Yönetmelikte iç IP da─č─▒t─▒m loglar─▒; “kendi iç a─člar─▒nda da─č─▒t─▒lan IP adres bilgilerini, kullan─▒ma ba┼člama ve biti┼č tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarlar─▒n tekil a─č cihaz numaras─▒n─▒ (MAC adresi) gösteren bilgiler” olarak tan─▒mlanmaktad─▒r.


Tan─▒mdan anla┼č─▒ld─▒─č─▒ üzere; iç a─čdaki her bilgisayar─▒n MAC adresi ile hangi tarih-saat aral─▒─č─▒nda hangi IP adresine sahip oldu─ču bilgisi tutulmal─▒d─▒r. ─░ç a─čdaki bilgisayarlara IP da─č─▒t─▒m─▒ iki türlü yap─▒lmaktad─▒r. Birincisi her bir bilgisayara elle, s─▒rayla sabit IP verilmesi, ikincisi ise bir DHCP sunucu veya genelde kullan─▒lan ┼čekliyle ADSL modem gibi bir cihaz taraf─▒ndan de─či┼čken IP atanmas─▒d─▒r.


─░ç IP da─č─▒t─▒m loglar─▒n─▒ tutman─▒n en kolay yolu iç a─čdaki her bilgisayara sabit IP vermektir. Böylece iç a─čdaki hangi bilgisayar─▒n ne zaman hangi IP ye sahip oldu─ču bilgisi de─či┼čmedi─činden log dosyas─▒ da de─či┼čmeyecektir. Bu IP da─č─▒t─▒m bilgileri bir text dosyaya kaydedilip do─čruluk ve bütünlük de─čeri bir program ile kay─▒t alt─▒na al─▒nabilir. ─░ç a─čdaki bilgisayarlara de─či┼čken IP verilmesi durumunda; ADSL modem gibi cihazlar─▒n DHCP özelli─či kapat─▒larak, bir bilgisayara kurulacak DHCP sunucu yaz─▒l─▒m─▒ vas─▒tas─▒yla IP da─č─▒t─▒m─▒ yap─▒labilir ve ayn─▒ programdan IP da─č─▒t─▒m─▒n─▒n logu al─▒nabilir. ADSL modemin da─č─▒tt─▒─č─▒ IP adresinin logunu tutma özelli─či varsa modem üzerinden de log al─▒nabilir.


Ayn─▒ ┼čekilde kullan─▒lan içerik filtreleme yaz─▒l─▒m─▒n─▒n log tutma özelli─či varsa bundan da yararlan─▒labilir. Sonra al─▒nan log dosyalar─▒ ve bir program vas─▒tas─▒yla üretilecek do─čruluk ve bütünlük de─čerleri kay─▒t alt─▒na al─▒n─▒p saklanabilir.

─░lgili mevzuatta kablosuz internet eri┼čimine ili┼čkin olarak özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, toplu kullan─▒m sa─člay─▒c─▒lar─▒n yükümlülükleri aras─▒nda yer alan iç IP da─č─▒t─▒m loglar─▒n─▒ tutmaya ili┼čkin husus kapsam─▒nda kablosuz olarak sunulan ─░nternet eri┼čiminin de de─čerlendirilmesi gerekmektedir. Dolay─▒s─▒yla, kablosuz ─░nternet hizmeti verilen ┼čah─▒slara ili┼čkin iç IP da─č─▒t─▒m loglar─▒n─▒n tutulmas─▒ gerekmektedir.


Aksi taktirde madde 8 gere─čince “─░nternet ortam─▒nda yap─▒lan ve Yasa da belirtili suçlar─▒ olu┼čturdu─ču hususunda yeterli ┼čüphe sebebi bulunan yay─▒nlarla ilgili olarak eri┼čimin engellenmesine karar verilir:


Eri┼čimin engellenmesi karar─▒, soru┼čturma evresinde hâkim, kovu┼čturma evresinde ise mahkeme taraf─▒ndan verilir. Soru┼čturma evresinde, gecikmesinde sak─▒nca bulunan hallerde Cumhuriyet savc─▒s─▒ taraf─▒ndan da eri┼čimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savc─▒s─▒ karar─▒n─▒ yirmidört saat içinde hâkimin onay─▒na sunar ve hâkim, karar─▒n─▒ en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde karar─▒n onaylanmamas─▒ halinde tedbir, Cumhuriyet savc─▒s─▒ taraf─▒ndan derhal kald─▒r─▒l─▒r. Koruma tedbiri olarak verilen eri┼čimin engellenmesine ili┼čkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 say─▒l─▒ Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.


Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savc─▒s─▒ taraf─▒ndan verilen eri┼čimin engellenmesi karar─▒n─▒n birer örne─či, gere─či yap─▒lmak üzere Ba┼čkanl─▒─ča gönderilir.


Eri┼čimin engellenmesi karar─▒n─▒n gere─či, derhal ve en geç karar─▒n bildirilmesi an─▒ndan itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir.


Ba┼čkanl─▒k taraf─▒ndan verilen eri┼čimin engellenmesi karar─▒n─▒n konusunu olu┼čturan yay─▒n─▒ yapanlar─▒n kimliklerinin belirlenmesi halinde, Ba┼čkanl─▒k taraf─▒ndan, Cumhuriyet ba┼čsavc─▒l─▒─č─▒na suç duyurusunda bulunulur.


Soru┼čturma sonucunda kovu┼čturmaya yer olmad─▒─č─▒ karar─▒ verilmesi halinde, eri┼čimin engellenmesi karar─▒ kendili─činden hükümsüz kal─▒r. Bu durumda Cumhuriyet savc─▒s─▒, kovu┼čturmaya yer olmad─▒─č─▒ karar─▒n─▒n bir örne─čini Ba┼čkanl─▒─ča gönderir.


Kovu┼čturma evresinde beraat karar─▒ verilmesi halinde, eri┼čimin engellenmesi karar─▒ kendili─činden hükümsüz kal─▒r. Bu durumda mahkemece beraat karar─▒n─▒n bir örne─či Ba┼čkanl─▒─ča gönderilir.


Koruma tedbiri olarak verilen eri┼čimin engellenmesi karar─▒n─▒n gere─čini yerine getirmeyen yer veya eri┼čim sa─člay─▒c─▒lar─▒n─▒n sorumlular─▒, fiil daha a─č─▒r cezay─▒ gerektiren ba┼čka bir suç olu┼čturmad─▒─č─▒ takdirde, alt─▒ aydan iki y─▒la kadar hapis cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒l─▒r.


─░darî tedbir olarak verilen eri┼čimin engellenmesi karar─▒n─▒n yerine getirilmemesi halinde, Ba┼čkanl─▒k taraf─▒ndan eri┼čim sa─člay─▒c─▒s─▒na, onbin Yeni Türk Liras─▒ndan yüzbin Yeni Türk Liras─▒na kadar idarî para cezas─▒ verilir. ─░darî para cezas─▒n─▒n verildi─či andan itibaren yirmidört saat içinde karar─▒n yerine getirilmemesi halinde ise Ba┼čkanl─▒─č─▒n talebi üzerine Kurum taraf─▒ndan yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.


Bu Kanunda tan─▒mlanan kabahatler dolay─▒s─▒yla Ba┼čkanl─▒k veya Kurum taraf─▒ndan verilen idarî para cezalar─▒na ili┼čkin kararlara kar┼č─▒, 6/1/1982 tarihli ve 2577 say─▒l─▒ ─░darî Yarg─▒lama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna ba┼čvurulabilir.


    á á