DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DUYURU
blank
 

İŞVERENLERİN SGK’YA OLAN PRİM VE İDARİ PARA CEZALARININ 36 AYA KADAR TECİL ve TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kurumumuza birikmiş prim ve idari para cezası bulunan işverenlerin borçlarını ödeyebilmeleri için 6183 sayılı Kanun çerçevesinde 36 aya kadar tecil ve taksitlendirme

imkanlarının olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları dikkate alınarak e-bildirge

ekranları vasıtasıyla bilgilendirme yoluna gidilmiştir. Borçlarını tecil ve taksitlendirmek isteyen işverenlerin 50.000 TL’ye kadar olan borçları için teminat istenilmemekte, bu tutarın üzerindeki borçları için ise 50.000 TL’yi aşan kısmın yarısı tutarında teminat alınmaktadır.

Muhasebe kayıtlarından bulunan rasyo değerleri 1,50 ve daha düşük olan işverenler borçlarını 36 ay, 1,5 ila 2,00 arasında olanlar ise borçlarını 30 ay süreyle taksitlendirebilmektedir. Tecil ve taksitlendirmelerde ilk taksit tutarının peşin olarak yatırılması gerekmektedir. Ayrıca, talep edilmesi halinde ilk altı aylık taksit tutarları, eşit taksit tutarlarının yarısı olarak da belirlenebilmektedir. Borçların tecil ve taksitlendirilmesi, devlet desteği, teşviklerden ve 5 puanlık prim indiriminden yararlanılması imkanını da işverenlere ayrıca vermektedir. Tecil ve taksitlendirme başvurularının borçlu olunan Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize yapılması gerekmektedir. Kurumumuza borcu bulunan işverenlerin borçlarını bu şekilde tecil ve taksitlendirmeleri halinde; örneğin 100.000 TL’lik toplam bir borç eşit taksitler halinde ödendiğinde tecil faiziyle birlikte 127.000 TL olarak 36 ayda tamamıyla ödenmiş olmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI