ETKıNLıKLER

Tüm sektörlere ait etkinlikler aylara göre listelenmektedir. Etkinliklerin içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

20 Şubat 2009 - 23 Şubat 2009
DEİK, TÜRK-SIRP İŞ KONSEYİ Değerlendirme Toplantısı ( 5 Mart 2009 )

fair

Türk- Sırp İş Konseyi Değerlendirme Toplantısı (5 Mart 2009)

Türk – Sırp İş Konseyi, Türkiye – Sırbistan ekonomik ve ticari ilişkileri üzerinde değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunarak, vizyon ve iki yıllık eylem planını belirlemek amacıyla, Konsey ile yakın çalışmalar yapan, Konsey’in geçmişini ve bugününü irdeleyerek yönü ve gelecekteki yeri ile ilgili katkıda bulunabilecek kuruluş temsilcilerinin katılımları ile bir vizyon-strateji çalışması yapmaya karar vermiştir.

Türk-Sırp İş Konseyi Değerlendirme Toplantısı 5 Mart 2009 Perşembe günü saat 10:00-12:00 arası İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirilecektir.

·2002 yılı seçim sonuçları ve buna bağlı ambargosu sona eren demokratik Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) yerini 2003 yılında “Sırbistan ve Karadağ” devletine bıraktı.

·Yugoslavya'nın bir arada kalan iki parçası olan Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği, 21 Mayıs 2006 günü Karadağ'da düzenlenen referandum sonucu "De Facto" şekilde ortadan kalkmış, Sırbistan Cumhuriyeti kurulmuştur.
·Türkiye ile Sırbistan ikili ticaret hacmi 2002 yılında 133 milyon Dolar, 5 yıl sonra
4 kat artarak 2007 yılında ise 546 milyon Dolar seviyesine ulaştı.
· Sırbistan’ın 2007 yılındaki toplam ticaret hacmi ise 27,4 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Yani ikili ticaret hacminin 54 katıdır.
· Sırbistan yüzde 10 kurumlar vergisi uygulamaktadır.
· İki ülke arasında henüz mevcut olmayan Serbest Ticaret Anlaşması’nın çalışmalarına 2009 yılında hız getirilmesi öngörülmektedir.
· Sırbistan, Balkanlarda Rusya ile Serbest Ticaret Anlaşması olan tek ülke konumundadır.
· Sırbistan’daki tesislerin önemli bir kısmı devlete ait olup, özellikle çimento sanayi, demir-çelik sanayi, zirai donanım sanayi, petro-kimya sanayi, tütün sanayi yapılacak özelleştirmelerde Türk firmalar için önemli fırsatlar doğabileceği öngörülmektedir.
· Sırbistan, Türk müteahhitlik hizmetleri için de önemli bir potansiyel taşımaktadır

Görüldüğü üzere, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ticari, yatırım ve müteahhitlik ilişkileri potansiyelin çok altında seyretmektedir. Türk-Sırp İş Konseyi Değerlendirme Toplantısı, mevcut potansiyeli değerlendirerek bir neticeye ulaşmak için doğru zaman olduğundan, konuya ilişkin resmi ve özel sektör yetkilileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

İlgili toplantıda, Türk-Sırp İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu olan Sırbistan Ticaret Odası, Sırbistan Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki işbirliğine elverişli olarak belirtilen otomotiv yan sanayi, tekstil, gıda, teknoloji, turizm ve demir-çelik sektörlerinin temsilcileri karşılıklı olarak Türkiye ve Sırbistan’daki yatırım ortamlarını, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını ve somut projeleri de değerlendirilecektir.

Söz konusu toplantıya T.C. Belgrad Büyükelçisi Sayın Süha Umar ve Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Vladimir Curgus ve Sırbistan’ın İstanbul Başkonsolosu Sayın Dragan Markovic’in katılımı öngörülmektedir.

Türk – Sırp İş Konseyi’nin vizyonu ve gelecekteki konumu üzerinde ortak akıl aranacak bu toplantıda değerlendirilmesinde fayda görülen hususları 20 Şubat 2009 Cuma gününe kadar tarafımıza iletmeniz çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, toplantıya katılmak isteyenlerin, ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 27 Şubat 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (leylagurbuz@deik.org.tr, Faks: 0212 270 30 92) iletmeleri gerekmektedir.


Saygılarımızla,

DEİK TEMSİLCİLİĞİ

Kuşadası Ticaret Odası