Haberler

ODAMIZ TARAFINDAN HAZIRLATILAN “KIŞ AYLARINDA KUŞADASI’NDA TATİL” KONULU VIDEO YAYINA GİRMİŞTİR
blank

Kuşadası Ticaret Odası, sosyal medya üzerinden kış aylarında da turizmi canlandırmak için Kuşadası’nın tanıtımını yapmaya devam ediyor.

Kış aylarında da Kuşadası’nda güzel bir tatil için neler yapılabileceğinin anlatıldığı video, Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfasında yayınlanmaya başladı. Kötü geçen sezon ve ülkenin içinde bulunduğu koşullara rağmen en büyük geçim kaynağı turizm olan ilçemizde, turizmi canlandırmak adına çalışmalarına devam eden Kuşadası Ticaret Odası, yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya hesaplarından milyonlarca kişiye Kuşadası’nın tanıtımını yapmaya devam ediyor.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
blank

Toplumun doğru habere ulaşmasının ve bilinçlenmesinin yolu, özgür ve tarafsız basından geçer. Bu doğrultuda büyük sorumluluk isteyen mesleklerini en doğru ve objektif şekilde, emeklerini esirgemeden her koşul altında fedakarca yerine getiren tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun

KUŞADASI TİCARET ODASI

ODAMIZ TSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ
blank

2009 Yılında aldığı TSE belgesi ile kaliteli hizmet anlayışını belgelendiren Kuşadası Ticaret Odası, TSE Kalite Yönetimi TS EN ISO 9001:2008 ara denetiminden başarıyla geçti.

TSE İzmir Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Tuba Atak tarafından gerçekleştirilen tetkikte, Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreteri Burhan Sezer ve Kalite Temsilcisi Yeliz Toz hazır bulundu. Tüm evrak ve dosyaların incelendiği tetkikin sonunda Kuşadası Ticaret Odası personelinin katılımıyla, kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Tetkikte ayrıca, Kalite Yönetim Standardının 2015 versiyonuna geçişle ilgili Kuşadası Ticaret Odası olarak yapılacaklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TSE İzmir Bölge Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlisi Tuba Atak, 2009 Yılından bu güne kadar yapılan denetim ve tetkikleri başarıyla geçen Kuşadası Ticaret Odası’na, hizmet safhasının her aşamasında kaliteye verilen önem ve sisteme sahip çıkılması nedeniyle başta Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan olmak üzere, Oda yönetimine ve personeline teşekkür etti.

2017 YILININ İLK TANITIM VİDEOSU KUŞADASI GÜVERCİN FACEBOOK SAYFASINDA YAYINDA
blank

Kuşadası Ticaret Odası, sosyal medya üzerinden başlattığı tanıtım atağını 2017 yılında da sürdürüyor. Kuşadası’nın tarihi ve kültürel yakın çevresi ile ilgili hazırlanan video yayına girdi.

Yakın çevrenin eşsiz tarihi dokusunun vurgulandığı videoda, Kuşadası Güvercin Facebook sayfasının 320 bini geçen takipçisine; Kuşadası’ndan ulaşılabilecek yakın mesafedeki  Unesco Dünya Kültür Mirası Efes, Meryem Ana Evi ve aynı bölgede bulunan farklı tarihi dokuların bir arada ziyaret edilebileceği anlatılıyor.

SERDAR AKDOĞAN’DAN 2016 YIL SONU İTİBARİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ
blank

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, bitmesine günler kalan 2016 yılını değerlendirdi.

Ülkemizin içinde bulunduğu durum, global kriz ve tüm yaşanan sıkıntıların öncelikle turizmi etkilediğini belirten Akdoğan, ekonomik girdisini turizmden sağlayan Kuşadası’nın ve tüm sahil kentlerinin durumdan etkilendiğini söyledi ve Kuşadası Ticaret Odası olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BU YIL İLÇEMİZ VE ÜLKE GENELİNDE KAYIP BİR YIL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Akdoğan; 2015 Kasım ayında Rus uçağının düşürülmesi ve Rus Hükümetinin Türkiye’ye düzenlenen turistik charter uçuşlarını iptal etmesi, aynı zamanda ülkemizde yaşanan terör olayları nedeni ile Avrupa’dan gelen turist sayısındaki büyük düşüşler, ilçemiz için büyük önem taşıyan kruvaziyer turizminde saydığımız nedenlere bağlı olarak,  iptaller ve sayılarında düşüşler yaşanması nedenleri ile turizmde bu yıl, ilçemiz ve ülkemiz genelinde kayıp bir yıl olarak değerlendirilmelidir.

TANITIM ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİK, SOSYAL MEDYAYI ÇOK İYİ KULLANDIK

Biz Oda olarak, Rus uçağının düşürülmesi ile dış pazarda büyük kayıplar yaşayacağımızı ön görerek, iç pazarda bu kayıpları telafi etmek amacı ile Kuşadası Güvercin isimli facebook, instagram ve diğer sosyal medya hesaplarımız ile 2015 yılı sonu, 2016 yılı başından itibaren büyük bir tanıtım kampanyası başlattık. Öncelikle maksimum iki saatlik araç sürüşü ile gelebilecek 15 milyon

Duyurular

ÜYELİK ASKIYA ALMA
blank

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasındaİçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur”. hükmü yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesi de şöyledir.

“Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.”

Yukarıdaki hükümler gereğince Ocak 2017 ayı sonunda 2015-2016 yıllarında tahakkuk eden Aidatlarının en az bir taksitini ödemeyenler ile adres ve durumları tespit edilemeyen üyelerin askıya alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

Askıya alınan üyelerle ilgili olarak Yönetmeliğin aynı maddesinin beşinci fıkrasında ise “Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Ocak 2014’de askıya alınan ve bugüne kadar durumlarını bildirmeyen, aidat borçlarını ödemeyen üyelerimizin Oda sicil kayıt silme işlemleri Ocak 2017 ayında yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin sicil kayıtlarının güncelleme işlemlerinin yapılarak, adres ve durumlarını odamıza gelerek bildirmeleri hak kaybına uğramamaları açısından önem taşımaktadır.

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE ŞİRKET KURULUŞLARINDA ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN, ŞAHIS KURULUŞLARINDA TESCİL TALEPNAMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA DUYURU
blank

09/ AĞUSTOS 2016 TARİH VE 29796 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR KANUNUN  67. MAD. VE  06/12/2016 TARİHİNDE YAYINLANAN TEBLİĞE GÖRE;

-ŞİRKET KURULUŞLARINDA ANA SÖZLEŞMELERİN ONAYLANMASI

- Şirket ortakları arasında; 

  a)Yabancı uyruklu kişinin olması, 

  b)Okuryazar olmaması, Türkçe bilmemesi, konuşma, işitme, görme engelli olması halinde  

      sözleşmeler noter huzurunda imzalanır.

-YETKİLİLERİN İMZA TESCİL TALEPNAMELERİNİN ONAYLANMASI

-ŞAHIS KURULUŞLARINDA TİCARİ UNVAN VE İMZA TESCİL TALEPNAMESİNİN ONAYLANMASI

 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 140 TL İŞLEM ÜCRETİ KARŞIĞINDA YAPILABİLECEKTİR.

Kusadasi Güvercin®
Kuşadası Tanıtım Filmi 2015
Kuşadası Turizminin Yeniden Pazarlanma Stratejisi Projesi
Kardiyoloji Bilgilendirme
Mersis No Sorgulama
SCHENGEN
KOBİ
Raporlar
Kuto Görsel Arşivi
İnsan Kaynakları
İşbirliği Teklifleri
Fuarlarla ilgili bilgi
turizm analizi
ticaret tescil işlemleri
önemli telefonlar